1. Trieu l'idioma del document a obtenir.
 2. Trieu l'any del calendari.
 3. Entreu els noms dels treballadors.
 4. Seleccioneu els dies laborables de la setmana.
  Indiqueu els horaris a complir cada dia laborable.
  Si no hi ha horari de matí o de tarda, indiqueu-hi de les 0.00 hores a les 0.00 hores.
 5. Seleccioneu els períodes de vacances anyals.
  Indiqueu el dia inicial i final de cada període.
 6. Indiqueu els dies festius estatals.
 7. Indiqueu els dies festius locals i voluntaris.
 8. Demaneu la impressió del registre per duplicat.
 9. No oblideu que els fulls han de ser signats pel treballador i l'empresa.
 10. Conserveu els fulls a l'empresa durant quatre anys.