Pol¡tica de privadesa:

Les dades d'aquest web s¢n accessibles nom‚s a l'interessat i en cap cas SERVEIS INFORM·TICS, MECANITZACIà I ASSESSORAMENT sl amb NIF ESB61374310 en fa cap £s ni hi comercia ni les cedeix ni les comparteix amb tercers.

D'acord amb all• que disposa la llei 15/1999 de 13 de desembre, els drets de modificaci¢, rectificaci¢ i cancelúlaci¢ de la inscripci¢ de les vostres dades els podeu exercir davant de SIMA sl per correu postal al carrer Ros‚s 65, entres•l 5a de 08028 Barcelona, per fax al (+34) 93 411 2609 o per correu electr•nic a admin@sima.cat.

Responsabilitat:

La veracitat i exactitud de la informaci¢ continguda en aquest web correspon en exclusiva a l'emissor o, en el seu cas, el presentador de les factures electr•niques i el paper de SIMA sl es limita a facilitar-vos aquesta informaci¢ de forma ordenada, segura i confidencial per• en cap moment altera, modifica, afegeix o suprimeix dades.

SIMA sl declina tota responsabilitat per la informaci¢, intencionalitat i honestedat de les p…gines elaborades per altri encara que s'hi accedeixi des d'enlla‡os continguts dins d'aquest domini.

és de galetes:

SIMA sl fa servir galetes per a mantenir-vos identificat, cas que aix¡ ho seleccioneu en el moment d'entrar-hi i sempre que tingueu activat l'emmagatzematge de galetes al vostre navegador.